W ramach programu Czyste Powietrze beneficjenci, czyli osoby fizyczne remontujące bądź budujące  dom mogą uzyskać dofinansowanie określonego zakresu urządzeń i robót budowanych wg zasad określonych w programie.

W ramach modernizacji budynków istniejących (które zostały już oddane do użytkowania) program przewiduje dofinansowanie instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Wszystkie warunki dofinansowania, wysokość możliwych do uzyskania dotacji i pożyczek należy szukać na oficjalnej stronie programu:

http://wfosigw.pl/strona-glowna/program_czyste_powietrze

Program określa minimalne warunki techniczne dla zastosowanych urządzeń, w tym rekuperatorów do systemu wentylacji.

Wszystkie rekuperatory oferowane przez Vasco spełniają minimalne warunki tego programu, które zostały zawarte w dokumencie „Wymagania techniczne_15.01.2019” opublikowanym jako:

Załącznik nr 1 do Programu Priorytetowego http://nfosigw.gov.pl/gfx/nfosigw/userfiles/files/czyste_powietrze/materialy/wymagania_techniczne_16.01.2019.pdf

WSZYSTKIE PRODUKOWANE PRZEZ FIRMĘ VASCO REKUPERATORY SPEŁNIAJĄ WYMAGANIA STAWIANE PRZEZ WARUNKI TECHNICZNE PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE.

Przygotowaliśmy dla potrzeb Programu oświadczenia producenta dla rekuperatorów Vasco. W przypadku konieczności przygotowania spersonalizowanego oświadczenia  (zaadresowanego do konkretnego beneficjenta) – prosimy o kontakt.

Tu można pobrać wystawione przez Vasco Group Sp. z o.o. uprawnionego przedstawiciela producenta – firmy działające w Belgii Vasco Group NV, oświadczenia  dla potrzeb programu czyste powietrze dotyczące spełniania wymagań przez poszczególne rekuperatory Vasco.