Główne obszary konserwacji kotła grzewczego

Zgodnie z przepisami, co dwa lata zobligowany jesteś do wezwania inżyniera ds. instalacji posiadającego odpowiednie uprawnienia celem przeglądu kotła centralnego ogrzewania. Jednakże ważne jest, ażeby pomiędzy tymi dwoma przeglądami sprawdzać kocioł grzewczy w regularnych odstępach. Wykonywanie poniżej wskazanych kroków zapewni bezpieczne i energooszczędne działanie kotła.

Sprawdź ciśnienie wody

Przeciętne ciśnienie wody w zwykłym kotle grzewczym wynosi 1,5 bara. Jeżeli ciśnienie wody
w rurach centralnego ogrzewania znacznie spadnie, kocioł nie włączy się. W takim wypadku należy podnieść poziom wody. Sprawdź w instrukcji obsługi kotła, gdzie znajduje się punkt wskazujący poziom napełniania wodą lub skonsultuj się z inżynierem ds. instalacji.

Odpowietrz centralne ogrzewanie

Kiedy już został uzupełniony poziom wody w instalacji, należy odpowietrzyć grzejniki. Zbyt duża ilość powietrza w rurach oznacza wydłużenie czasu nagrzania i utratę energii. W trakcie odpowietrzania grzejników przytrzymaj kawałek szmatki lub tackę pod odpowietrznikiem i otwórz zawór. Poczekaj aż ujdzie powietrze, lecz zakręć zawór jak tylko zacznie wypływać woda. Po odpowietrzeniu zawsze pamiętaj o sprawdzeniu ciśnienia wody, które może znowu spaść, co z kolei wymaga ponownego uzupełnienia poziomu wody.

Wyczyść zewnętrzną stronę kotła

Samodzielne czyszczenie zewnętrznej strony kotła centralnego ogrzewania jest zupełnie bezpieczne. Doskonale nadaje się do tego wilgotna ściereczka i mydło. Należy jednak unikać środków czyszczących o właściwościach ściernych.

onderhoud cv ketel

Sprawdź naczynie wzbiorcze

Kiedy temperatura wody wzrasta, zwiększa się jej objętość. To powoduje zmiany ciśnienia, które są regulowane przez naczynie wzbiorcze. Jeżeli naczynie to jest wadliwe, wahania ciśnienia spowodują uszkodzenie instalacji centralnego ogrzewania.

Główną przyczyną psucia się naczyń wzbiorczych jest wyciek na membranie. Można to łatwo sprawdzić stukając w górną i dolną część naczynia twardym przedmiotem. Dźwięk słyszalny w górnej części powinien różnić się od dźwięku wydawanego przez dno naczynia. Jeżeli tak nie jest, oznacza to, że naczynie wzbiorcze przecieka i powinno się je natychmiast wymienić.

Ustaw temperaturę kotła

Zbyt wysokie lub zbyt niskie temperatury wewnątrz kotła mogą uszkodzić instalację. Dlatego zawsze powinieneś ustawić właściwą temperaturę. Przeciętna temperatura na kotle centralnego ogrzewania powinna wynosić około 60 stopni.