Po zalogowaniu i uprzednim zarejestrowaniu na stronie http://formularzzgloszeniowy.vascoart.pl należy wybrać opcję DODAJ PROJEKT i  zaznaczyć w polu „Wybierz kategorię projektu”

Następnie należy wypełnić wszystkie pola formularza, w tym:

  • podać dane osobowe uczestnika konkursu posiadającego prawa autorskie osobiste do zgłaszanego projektu;
    w przypadku pracy zespołowej należy zaznaczyć odpowiednie pole („checkbox”) i podać dane współautorów projektu;
  • wskazać formę prowadzenia działalności projektowej; w przypadku kategorii „projekt studencki” należy wskazać nazwę uczelni, wydział i rok studiów autora (autorów);
  • dokonać opcjonalnego zgłoszenia do Głosowania na FACEBOOK przez zaznaczenie odpowiedniego pola („checkbox”) – dotyczy kategorii PROJEKT KONCEPCYNY.

W kategorii Projekt ZREALIZOWANY dodatkowo należy:

  • potwierdzić oświadczenie o posiadaniu zgody właściciela obiektu na wykonanie i publikację zdjęć w mediach publicznych w przypadku uzyskania przez projekt nagrody;
  • przedstawić informację o prawach autorskich do zdjęć będących przedmiotem zgłoszenia;
  • przedstawić informację o zastosowanych w projekcie grzejnikach VASCO.