Kategoria INNOWACJE

W bieżącej edycji tematem nowej kategorii INNOWACJE jest:

KONTENEROWY DOMEK LETNISKOWY

Zgłoszenie projektu polega na przedstawieniu przez jej autora komputerowych wizualizacji, wykonanych dowolnym programem, prezentujących zaprojektowany obiekt – KONTENEROWY DOMEK LETNISKOWY oraz jego wnętrze, którego założeniem jest zastosowanie nowoczesnych technologii, w ekologicznym wydaniu. W tej kategorii rozwiązania mają mieć charakter autorski i nie powinny opierać się wyłącznie na dotychczasowo stosowanych technologiach, ale mogą z nich twórczo korzystać. Projekt musi jednocześnie wskazywać sposób ogrzania wraz ze wskazaniem realnego źródła energii. Ogrzewanie, wentylacja, rekuperacja, klimakonwekcja, fotowoltaika, energia wiatrowa lub inne źródła odnawialne nieodzownie muszą towarzyszyć tej kategorii. Zasilanie obiektów w niezbędną energię może wyprzedzać popularne dzisiaj rozwiązania. Zastosowane rozwiązania muszą mieć natomiast swoje uzasadnienie ekonomiczne.

Wizualizacje powinny być dostarczone w formie cyfrowej w formacie JPG.

Każde zgłoszenie musi być przygotowane jako zbiór wizualizacji obiektu:

  • 2 obrazujących jego zewnętrzną bryłę oraz
  • 4 dla zaprojektowanego wnętrza.
  • Każda wizualizacja musi mieć orientację poziomą, a wielkość jej krótszego boku minimum 1000 piks

Do każdego zgłoszenia musi być opracowana jedna plansza, która powinna zawierać:

  • Godło,
  • rzut pomieszczenia,
  • minimum jedną wizualizację.

Plansza powinna być zapisana w postaci elektronicznej jako plik JPG w układzie poziomym, wysokość minimum 1500 piks. Forma graficzna planszy jest w dowolnej dyspozycji autora projektu.

Konieczne jest, aby zgłoszenie składało się z wizualizacji uporządkowanych tak, aby mogły być wyświetlane podczas obrad Komisji Konkursu we właściwej kolejności z punktu widzenia prezentacji autorskiej projektu.

Należy tego dokonać przez ustalenie nazw plików JPG. Mogą to być nazwy liczbowe (01.jpg, 02.jpg …).

W przypadku prezentowania więcej niż jednego pomieszczenia można opisać pomieszczenia w nazwach plików (01hal.jpg, 02hal.jpg, 03salon.jpg, 04salon.jpg…). Wskazanie jest nie stosowanie polskich czcionek w nazwach.

Plansza rozumiana jako strona tytułowa projektu, powinna znaleźć się na pierwszym miejscu (00plansza.jpg).

Konieczne  jest przygotowanie w formacie tekstowym krótkiej charakterystyki projektu, uwzględniającej wymagania inwestora, specyfikę projektowanych pomieszczeń oraz założenia projektanta. Charakterystyka projektu musi być wpisana (wklejona) w polu formularza. Do zgłoszenia mogą być dołączone również rzuty pomieszczenia w formacie PDF lub JPG.

Materiały zgłoszeniowe nie mogą zawierać informacji identyfikujących autorów projektu w postaci tekstowej ani graficznej (bez podpisów, logotypów, znaków wodnych).