Subkategoria PROJEKT STUDENCKI – koncepcyjny

Przedmiotem kategorii PROJEKT STUDENCKI są koncepcyjne projekty architektury wnętrz o jednoznacznie określonym autorstwie. Projekt może dotyczyć pomieszczenia/pomieszczeń o dowolnym przeznaczeniu: prywatnym, publicznym lub komercyjnym. Warunkiem koniecznym jest ogrzewanie pomieszczeń za pomocą grzejnika/grzejników VASCO.

Zgłoszenie projektu  polega na przedstawieniu przez jej autora komputerowych wizualizacji, wykonanych dowolnym programem, prezentujących zaprojektowane wnętrze, w którym zastosowano co najmniej jeden grzejnik VASCO. Wizualizacje powinny być dostarczone w formie cyfrowej w formacie JPG.

Każde zgłoszenie musi być przygotowane jako zbiór minimum 3, maksimum 6 wizualizacji dla projektowanego pomieszczenia.

Każda wizualizacja musi mieć orientację poziomą, a wielkość jej krótszego boku minimum 1000 piks.

Jeśli przedmiotem zgłoszenia jest projekt obejmujący kilka pomieszczeń lub przestrzeń wielofunkcyjnej (np. kuchnia/salon/hal), dla każdego pomieszczenia lub funkcji powinny być opracowane minimum 3 wizualizacje, maksimum 4.

W każdym przypadku liczba wizualizacji dla projektu nie może być wyższa niż 18.

Do każdego zgłoszenia musi być opracowana jedna plansza, która powinna zawierać:

  • Godło,
  • rzut pomieszczenia,
  • minimum jedną wizualizację.

Plansza powinna być zapisana w postaci elektronicznej jako plik JPG w układzie poziomym, wysokość minimum 1500 piks. Forma graficzna planszy jest w dowolnej dyspozycji autora projektu

Konieczne jest, aby zgłoszenie składało się z wizualizacji uporządkowanych tak, aby mogły być wyświetlane podczas obrad Komisji Konkursu we właściwej kolejności z punktu widzenia prezentacji autorskiej projektu.

Należy tego dokonać przez ustalenie nazw plików JPG. Mogą to być nazwy liczbowe (01.jpg, 02.jpg …).

W przypadku prezentowania więcej niż jednego pomieszczenia można opisać pomieszczenia w nazwach plików (01hal.jpg, 02hal.jpg, 03salon.jpg, 04salon.jpg…). Wskazanie jest nie stosowanie polskich czcionek w nazwach.

Plansza rozumiana jako strona tytułowa projektu, powinna znaleźć się na pierwszym miejscu (00plansza.jpg).

Przykład zgłoszenia projektu w kategorii PROJEKT STUDENCKI

Autor projektu: Patrycja Piwowarczyk; Politechnika Krakowska / Kęty – nagroda STUDENCKA w 10. edycji Konkursu

Konieczne  jest przygotowanie w formacie tekstowym krótkiej charakterystyki projektu, uwzględniającej wymagania inwestora, specyfikę projektowanych pomieszczeń oraz założenia projektanta. Charakterystyka projektu musi być wpisana (wklejona) w polu formularza. Do zgłoszenia mogą być dołączone również rzuty pomieszczenia w formacie PDF lub JPG.

Materiały zgłoszeniowe nie mogą zawierać informacji identyfikujących autorów projektu w postaci tekstowej ani graficznej (bez podpisów, logotypów, znaków wodnych).