Kategoria PROJEKT ZREALIZOWANY

Przedmiotem kategorii PROJEKT ZREALIZOWANY są zrealizowane projekty architektury wnętrz o jednoznacznie określonym autorstwie.Projekt może dotyczyć pomieszczenia/pomieszczeń o dowolnym przeznaczeniu: prywatnym, publicznym lub komercyjnym. Warunkiem koniecznym jest ogrzewanie pomieszczeń za pomocą grzejnika/grzejników VASCO.

W kategorii projektów zrealizowanych uczestnicy zgłaszają fotografie wykonane w zrealizowanych przez siebie wnętrzach. Jest to kategoria główna konkursu. Obejmuje całość pracy architekta wnętrz, od pomysłu, przez realizację, aż do umiejętności zaprezentowania efektów swojej pracy.

  • Na zgłoszenie jednego projektu składać się może nie mniej niż 4 fotografienie więcej niż 8 fotografii.
  • Jeżeli zgłaszany jest projekt składający się z wielu niezależnych pomieszczeń, limit ten może być przekroczony przy ograniczeniu do 6 fotografii z każdego pomieszczenia.
  • W przypadku pomieszczeń bardzo małych (np. WC) może być dostarczone mniej niż 4 fotografie.
  • W przypadku przestrzeni wielofunkcyjnej (np. kuchnia/salon/hal) limit 6 fotografii dotyczy każdej części funkcjonalnej.

Konieczne jest, aby zgłoszenie składało się z fotografii uporządkowanych tak, aby mogły być wyświetlane podczas obrad komisji konkursowej we właściwej kolejności z punktu widzenia prezentacji autorskiej projektu.

Należy tego dokonać przez zmianę nazw plików JPG. Powinny to być nazwy liczbowe (01.jpg, 02.jpg …). W przypadku prezentowania więcej niż jednego pomieszczenia można opisać pomieszczenia w nazwach plików (01hal.jpg, 02hal.jpg, 03salon.jpg, 04salon.jpg …). Wskazane jest nie stosowanie polskich czcionek w nazwach.

Przykład zgłoszenia projektu w kategorii PROJEKT ZREALIZOWANY

Autor projektu: Karol Ciepliński, BLACKHAUS, Kraków – NAGRODA 10-lecia konkursu VASCO Integracja

Jest wskazane, aby w zestawie fotografii dla jednego pomieszczenia były dostarczone minimum 2 ujęcia ogólne prezentujące całe pomieszczenie i minimum 2 widoki, na których grzejnik znajduje się w kontekście otoczenia (grzejnik powinien zajmować nie więcej niż 20% powierzchni zdjęcia).

Konieczne jest przygotowanie w formacie tekstowym krótkiej charakterystyki projektu, uwzględniającej wymagania inwestora, specyfikę projektowanych pomieszczeń oraz założenia projektanta. Charakterystyka projektu musi być wpisana (wklejona) w polu formularza. Do zgłoszenia mogą być dołączone również rzuty pomieszczenia w formacie PDF lub JPG.

Materiały zgłoszeniowe nie mogą zawierać informacji identyfikujących autorów projektu w postaci tekstowej ani graficznej (bez podpisów, logotypów, znaków wodnych).