Odpowietrzanie instalacji grzewczej – od czego zacząć?

Bulgoczące dźwięki? Grzejniki, które nie nagrzewają się prawidłowo? Oznacza to, że najprawdopodobniej system ogrzewania zawiera pęcherzyki powietrza. Jedynym rozwiązaniem
w takiej sytuacji jest odpowietrzenie układu i uzupełnienie poziomu wody. Odpowietrzanie instalacji grzewczej jest bardzo łatwe i przynosi wiele korzyści.

Powietrze w instalacji grzewczej

Pęcherzyki powietrza w układzie grzewczym to zupełnie normalne zjawisko. Czasami powietrze dostaje się podczas uzupełniania poziomu wody i tam zostaje, lecz innym razem przyczyną może być nieszczelność lub źle zamontowane rury. Odpowietrzanie instalacji grzewczej jest konieczne do prawidłowego działania grzejników i zapobiega utlenianiu rur. Co więcej, prawidłowe odpowietrzanie układu grzewczego przyczynia się do oszczędności energii.

Rzeczy potrzebne do odpowietrzania

▪ kluczyk do odpowietrzania grzejników lub śrubokręt

▪ tacka (do zebrania małej ilości wody)

▪ duży ręcznik

Plan przedstawiający jak krok po kroku odpowietrzyć układ grzewczy

  1. Odkręć całkowicie wszystkie grzejniki (nastaw temperaturę na jej maksymalną wartość) i sprawdź, czy kocioł uruchamia się, aby woda mogła krążyć w rurach i grzejnikach. Niech woda krąży tak przy maksymalnym ustawieniu przez co najmniej 15 minut.
  2. Teraz wyłącz instalację grzewczą. To powstrzyma przepompowywanie powietrza i wody w układzie grzewczym. Następnie poczekaj co najmniej 10 minut, aby wszystko się ochłodziło.
  3. Zacznij od grzejnika, który znajduje się najbliżej kotła grzewczego, zakręć zawór grzejnika i umieść tackę pod odpowietrznikiem. Koniecznie miej pod ręką duży ręcznik.
  4. Przystaw śrubokręt lub kluczyk do odpowietrznika i przekręcaj w lewo do momentu pojawienia się wody zamiast powietrza. Nie odkręcaj całkowicie zaworu, ponieważ najprawdopodobniej nie będziesz mógł go potem ponownie zakręcić.
  5. Zakręć odpowietrznik.
  6. Powtórz te same czynności z każdym grzejnikiem. Zacznij od grzejnika położonego najbliżej kotła grzewczego i stopniowo przesuwaj się od najniższego do najwyższego piętra.
  7. Po odpowietrzeniu wszystkich grzejników ponownie włącz kocioł centralnego ogrzewania.
  8. Sprawdź, czy ciśnienie wody w kotle grzewczym waha się pomiędzy 1,5 a 2 barami (zielona część manometru). Jeżeli wskaźnik obniżył się do czerwonej części, należy uzupełnić poziom wody w kotle do uzyskania żądanego poziomu ciśnienia.

radiatoren_loskoppelen

Masz kłopoty? Nasi instalatorzy pospieszą ci z pomocą. Jeżeli zauważysz, że pęcherzyki powietrza pojawią się znowu po niedługim czasie, może to oznaczać problem z naczyniem wzbiorczym.
W takiej sytuacji zdecydowanie doradzamy skontaktowanie się z nami, aby uchronić twoją instalację grzewczą przed awarią.