m1

MULTI 1

Unikalny, bardzo nowoczesny grzejnik poziomy. Dzięki zastosowaniu do jego budowy specjalnie zaprojektowanej, kątowej rurki ZANA grzejnik ma wyjątkowo czystą, prostopadłościenną formę. Przednia płaszczyzna grzejnika jest oddalona od ściany o 17 cm, a przez to bryła grzejnika wyraźnie „wchodzi” do przestrzeni pomieszczenia, biorąc aktywny udział w jej kształtowaniu.
Skrajna, wewnętrzna rurka jest zastosowana w wersji MULTI 1 jako osłona boczna.